Про Процесинговий
центр

Процесинговий Центр ПУМБ, один з лідерів на українському ринку з надання послуг Банкам у сфері емісії та обслуговування платіжних карт.

Починаючи з 1998 року, Процесинговий центр активно розвиває напрямок взаємодії з українськими банками, надаючи їм повний перелік послуг Банка-спонсора, процесингових послуг, а також послуг Центру персоналізації платіжних карт. Це забезпечує надання комплексного обслуговування банкам-партнерам з гарантією надійності, відмовостійкості та безпеки в особі одного контрагента.

Процесинговий центр ПУМБ став одним з перших в Україні, який вдало завершив аудит відповідності міжнародним стандартам інформаційної безпеки PCI DSS, яке підтверджується щороку.

Процесинговий центр ПУМБ сертифікований як THIRD PARTY PROCESSOR в МПС VISA INTERNATIONAL та MEMBER SERVICE PROVIDER & MULTI ICA PROCESSOR в МПС MasterCard Worldwide, що підтверджує можливість надавати послуги процесингу третій стороні.

Співпраця з Процесинговим центром ПУМБ дозволяє банкам-партнерам впроваджувати нові інноваційні сервіси та послуги у сфері емісії та обслуговування платіжних карт, такі як інтернет-еквайрінг з підтримкою технології 3D-Secure, онлайн сервіс прийому платежів за послуги операторів мобільного зв'язку, переказ грошових коштів з використанням платіжних карт Visa / MasterCard між третіми банками, мейлінг платіжних карт, емісія і еквайринг карт з безконтактною технологією та інші.

Банки-партнери Процесингового центру ПУМБ забезпечені якісною консультаційно-інформаційною підтримкою на всіх етапах впровадження проектів, а також у подальшій роботі з клієнтами і термінальним устаткуванням.

Наш досвід працює на Ваш успіх!

  • Процесинг ПУМБ активно взаємодіє з українськими компаніями.

  • Процесинговий Центр ПУМБ обслуговує 25 українських банків.

  • ПЦ ПУМБ входить у ТОП-2 на українському ринку процесингових послуг.

  • Платформа IBM Power System E870C OS IBM i 7.3 Версія процесингової системи ITM 4.5 забезпечує 99,9% безперебійної роботи.

  • Банкомати ПУМБ та банків партнерів об’єднані одним загальним брендом «РАДIУС».

  • ПЦ ПУМБ обслуговує понад 2600 банкоматів та 7 000 POS-терміналів.